Skontaktuj się z nami
+48 600 191 8191

Proces zwolnienia pracownika.

Proces zwolnienia pracownika.

         W przypadku zwolnienia pracownika, pracodawcy często podejmują decyzję zwolnienia go również ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Mimo iż nie ma do tego podstawy prawnej, często pracodawcy decydują się na ten krok aby uniknąć niezręcznych sytuacji i negatywnych emocji w zakładzie pracy. Należy pamiętać, iż zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może odbyć się na podstawie porozumienia obu stron. 

Jednostronne zwolnienia z pracy

        Często zdarza się również, iż do zwolnienia dochodzi jedynie na podstawie jednostronnego oświadczenia ze strony pracodawcy. Aby do tego doszło, pracodawca musi spełnić wszystkie niezbędne przepisy wynikające z kodeksu pracy. W przypadku niedotrzymania prawa, zwolniony pracownik może dochodzić swoich praw, co znacznie przedłuży sprawy z tym związane, jak również grozi to karami na rzecz poszkodowanego, w tym przypadku zwolnionego pracownika. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą pracownika, którego takie wypowiedzenie bezpośrednio dotyczy.

        Zanim jednak pracodawca podejmie taką decyzję, zobowiązuje zwalnianego pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Kolejność w tym wypadku ma znaczenie, ponieważ w tym samym zasie pracownik nie może zachować prawa do wynagrodzenia i wykorzystywać zaległego urlopu. 

tablica

Prawidłowy przebieg zwolnienia pracownika

       Pierwszym etapem w przypadku zwolnienia pracownika jest złożenie odpowiedniego wypowiedzenia umowy o pracę. Musi ono zawierać oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy. Wypowiedzenie tego typu musi posiadać odręczny i czytelny podpis osoby składającej. Następnie należy poinformować zwalnianą osobę o rozpoczęciu procesu zwalniania. Koniecznym jest zakomunikowanie pracownikowi informacji dotyczącej jego zwolnienia.

       W ostatnim etapie ustala się długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę. W kodeksie pracy określona jest jedynie górna granica takiego okresu i wynosi 3 miesiące. Jednak ostateczna decyzja dotycząca długości takiego wypowiedzenia zależna jest od pracodawcy.