Skontaktuj się z nami
+48 600 191 8191

Kto może udzielać porad prawnych?

Kto może udzielać porad prawnych?

W chwili obecnej można znaleźć całą masę ogłoszeń, w których oferowane są nam porady prawne za kwoty o wiele niższe niż te, które mają w swoich cennikach profesjonalni radcy prawni bądź adwokaci. Warto wiedzieć, iż przepisy polskiego prawa na ten moment nie wskazują żadnych bezpośrednich regulacji jasno określających, kto jest uprawniony do udzielania porad prawnych oraz na jakich warunkach. Prawo jasno określa za to regulacje związane z funkcjonowaniem prawniczych oraz pokrewnych zawodów zaufania publicznego. W przepisach prawa jasno zapisano uprawnienia adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz rzeczników patentowych i doradców podatkowych. 

Kto może udzielać porad prawnych? 

W przypadku, gdy porad prawnych nie udziela nam żadna z powyżej wymienionych osób, to wówczas dzieje się to na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Taka sytuacja pozwala na to, aby udzielaniem porad prawnych zajmowali się zarówno prawnicy, którzy wykonują, jak i ci, którzy nie wykonują zawodów zaufania publicznego. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu porad prawnych prawnicy uzyskali dzięki orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku. Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze z tytułem magistra prawa w Polsce bądź ukończyła takie same studia za granicą i zostały one uznane w naszym kraju.

loga

Posiadając takie wykształcenie można założyć swoją własną działalność gospodarczą oraz zajmować się udzielaniem opinii prawnych. Osoby prowadzące taką działalność nie mają jednak prawa do reprezentowania swoich klientów przed sądem. Osoby, które udzielają porad prawnych w ramach działalności gospodarczej, mogą się również reklamować. Magister prawa może zajmować się udzielaniem informacji, konsultacji oraz wyjaśnień dotyczących stosowania prawa. Ponadto, może również tworzyć dokumentacje prawne, opinie oraz porady. Należy również wspomnieć o tym, iż w przypadku takich osób nie istnieją żadne dokładne formy wykonywania zawodu czy obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC.