Skontaktuj się z nami
+48 600 191 8191

Efektywna obrona interesów w postępowaniu cywilnym

Efektywna obrona interesów w postępowaniu cywilnym

Polski model prawa cywilnego skonstruowany jest tak, by wszelkie konflikty jak najrzadziej znajdywały swój koniec w sądzie. Od samego początku prawo cywilne skonstruowane jest tak, by uczestnicy stosunków cywilnoprawnych zakańczali spory w sposób polubowny. Normy prawa cywilnego materialnego działają w zupełnej autonomii od sądowej jurysdykcji. Dopiero gdy jeden z uczestników stosunku łamie jego zasady, sprawa może wylądować w sądzie. Wcześniej jednak istnieje szereg sugestii, by strony zawarły ugodę. Może zostać ona wypracowana w ramach mediacji, do czego namawiał będzie sąd także i na rozprawie. Kiedy jednak nie może dojść do porozumienia, by należycie bronić swoich interesów dobrze jest skorzystać z usług prawnika. Chociaż kodeks postępowania cywilnego zezwala stronom na samodzielne występowanie przed sądem, znacznie lepszym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy prawnej świadczonej przez adwokata.

Wzrost szansy na zwycięstwo

Strona, która nie posiada profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat ma znacznie mniejsze szanse na zwycięstwo. Nie zna ona norm prawa cywilnego materialnego, na których oparty jest stosunek prawny, w ramach którego wyniknął spór. Nawet znając ich treść często nie umie należycie ich interpretować. Dzięki temu może zupełnie inaczej rozumieć sens regulacji, na które się powołuje. Strona taka także nie wie jak zachować się w sądzie, gdyż nie zna kodeksu postępowania cywilnego. Chociaż sąd wskazuje jak zachować się w pewnych momentach i jakie działania można podjąć, nie jest to kompleksowa informacja, która zapewni sto procent informacji na temat pożądanych dróg działania. Tylko pomoc pełnomocnika procesowego może sprawić, że strona wykorzysta wszelkie narzędzia obrony swoich interesów.

Dobrze prowadzone postępowanie

Adwokat nie tylko przewyższa klientów pod względem retoryki, ale też potrafi prawidłowo rozplanować strategię procesową. To sprawia, że wie kiedy powołać jakie okoliczności i jakie pytania zadać przeciwnikowi, by przechylić fakty na swoją stronę. To lata nauki sprawiają, że adwokaci tak dobrze radzą sobie w sądzie. Całe doświadczenie, które posiadają jest zupełnie obce ich klientom. Dlatego też posiadanie profesjonalnego pełnomocnika jest tak ważne w walce o zwycięstwo.