Skontaktuj się z nami
+48 600 191 8191

Czym, pod względem prawnym, jest wywiad środowiskowy?

Czym, pod względem prawnym, jest wywiad środowiskowy?

Wywiad środowiskowy może być pomocnym narzędziem w rękach organów prowadzących postępowanie w prawie karnym w Polsce. Wywiad można przeprowadzić jednak tylko na określonych warunkach i musi być wykonany przez wykwalifikowane osoby. W jaki sposób funkcjonuje w naszym prawie wywiad środowiskowy?

Do czego służy wywiad?

Wywiad środowiskowy ma na celu przede wszystkim zebranie informacji o oskarżonym, a dokładniej o jego warunkach bytowych, opinii oraz sytuacji społecznej, wyjaśnia Adwokat z Wrocławia Marek Szymała. Przeprowadzenie wywiadu jest rzeczą obowiązkową, jeśli sprawa dotyczy zabójstwa lub oskarżonym jest człowiek, który nie ukończył 21 roku życia, jeśli jednak zarzucono mu umyślne wystąpienie przeciwko życiu. Wywiad ma na celu zarysowanie szerokiej sytuacji społecznej oskarżonego, by móc na tej podstawie wnioskować o jego sprawstwie.

Kto zleca, a kto przeprowadza wywiad?

Co do zasady wywiad jest przeprowadzany w postępowaniu przygotowawczym, a przed sądem można dochodzić jedynie do przesłuchania osób w nim wypowiadających się w charakterze świadków. Taka sytuacja dotyczy także osoby przeprowadzającej wywiad. Organem odpowiedzialnym za zlecenie czynności wywiadu jest prokurator, a wykonuje go zwykle kurator sądowy lub w szczególnych przypadkach instytucje do tego uprawnione w tym także policja.

ludzie

Wynik wywiadu

Dokumentem, który stanowi dowód w sprawie, a odnosi się do wywiadu jest sprawozdanie. Musi ono, co do zasady, zawierać dane osobowe oskarżonego oraz krótki opis jego dotychczasowego życia – związki, rodzina, praca, wykształcenie, konflikty z prawem. Sprawozdanie z wywiadu ma mieć charakter kwestionariuszowy. Obok ustawowo określonych elementów, takich jak zachowanie oskarżonego przed popełnieniem przestępstwa czy jego plany życiowe, kurator lub osoba przeprowadzająca wywiad może także uzupełnić sprawozdanie o własne intencje, przemyślenia i wnioski.

Wywiad środowiskowy w trakcie postępowania przygotowawczego jest obowiązkowy w kilku przypadkach i często stosowany. Jego wyniki rzucają światło na osobę oskarżonego, ale nie są dowodem głównym.