Skontaktuj się z nami
+48 600 191 8191

Koszty w przypadku stawiennictwa strony

Koszty w przypadku stawiennictwa strony

Rozprawy sądowe bardzo często odbywają się w odległych dla strony miejscach. Wówczas wiąże się to ze sporymi kosztami przejazdu oraz zakwaterowania – w przypadku tych miejsc, do których jedzie się przez kilka godzin i nie można pozwolić sobie na podróż w tę i z powrotem w ciągi jednego dnia. Jednak wezwanie sądu są zobowiązaniem, które należy spełnić.

Koszta

Przez koszty procesu należy rozumieć również jako wydatki, które zostały poniesione przez stronę na skutek stawiennictwa się w sądzie w określonej sprawie. Potocznie rozumie się przez to przede wszystkim koszty dojazdu do sądu. Z czego wynika fakt dojazdu strony? W myśl właściwości miejscowej sądu, sprawy są prowadzone w sądzie, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Wyjątkiem są sprawy dotyczące nieruchomości. Dlaczego? Otóż w tym przypadku pojawia się zastosowanie wyłącznej właściwości miejscowej. W tej sytuacji sąd właściwy jest tam, gdzie położona jest nieruchomość.

słowa

Co w przypadku dojazdu do sądu

W wielu przypadkach okazuje się, że sąd właściwy może być oddalony znacznie od twojego miejsca zamieszkania. Dojazd jest uzasadnionym wydatkiem. O zwrot pieniędzy można się domagać w sytuacji osobistego uczestnictwa w rozprawie – stawiennictwo. W celu wymierzenia zwrotu dokonuje się obliczenia opartego o dwukrotność iloczynu pokonanych kilometrów oraz stawki przypadającej na jeden kilometr o wysokości:
• 0,30 zł za 1 km – samochodów z silnikiem o pojemności do 900 cm3,
• 0,50 zł za 1 km – samochodów z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3,
• 0,20 zł za 1 km – motocykla,
• 0,10 zł za 1 km – motoroweru.
Są to standardowe stawki, jednak sąd posiada możliwość samodzielnego wyznaczenia wysokości zwrotu.

Dla przykładu, jeśli jedna ze stron musiała pokonać 100 km w zależności od pojazdu, którym się poruszała zapłaci:

Rodzaj Stawka na 1 km Liczba pokonanych km Należny zwrot
Samochód z silnikiem o pojemności do 900 cm3 0,30 zł 1000 km 30 zł
Samochód z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3 0,50 zł 1000 km 50 zł
Motocykl 0,20 zł 1000 km 20 zł
Motorower 0,10 zł 1000 km 10 zł

wiedza

Zwrot za stawiennictwo

W przypadku zwrotu za stawiennictwo w sądzie pojawia się również kwestia wysokości utraconego zarobku. Obsługa prawna spółek przez Marka Szymałę bez problemu wyliczy wszystkie koszty oraz ustali kwotę zwrotu za stawiennictwo. Jeśli strona wygra, wówczas może wnosić o odszkodowanie za zarobek utracony z racji stawiennictwa w sądzie. Odbywa się to w oparciu o przeliczenie udowodnionej przeciętnej dziennej stawki. Jednak nie może to przekraczać 4,6% kwoty bazowej dla osób pracujących na kierowniczych stanowiskach państwowych. Wysokość ta jest określana przez ustawę budżetową. W roku 2019 limit ten wynosi 82,31 zł .

Sprawy sądowe są drogie

Droga sądowa od zawsze wiązała się ze znacznymi kosztami. Samo założenie stronie sprawy sprawia, że pojawiają się pierwsze wydatki. Jednak to poniekąd napędza chęć wygrania ze stroną przed sądem. To właśnie ona będzie musiała pokrywać koszty przegranej sprawy sądowej. Dlatego warto mieć na uwadze, że zawsze można odzyskać swoje środki – również na drodze sądowej, która bardzo często potrafi się dłużyć i generować coraz to nowsze wydatki przez cały czas.