Skontaktuj się z nami
+48 600 191 8191

Wszystko co warto wiedzieć o zatrudnianiu obcokrajowców

Wszystko co warto wiedzieć o zatrudnianiu obcokrajowców

Badania statystyczne przeprowadzone w ostatnich miesiącach wskazują na to, iż ponad 80% Ukraińców chce pozostać w naszym kraju na dłużej niż 6 miesięcy. Bo właśnie na pół roku pozwala na to uproszczona procedura zatrudnienia. Jej przedłużenia oczekuje wielu przedsiębiorców, ponieważ zarówno przybysze ze wschodu, jak i przedstawiciele krajów azjatyckich wypełniają lukę na rodzimym rynku pracy, co z biznesowego punktu widzenia najzwyczajniej w świecie opłaca się przedsiębiorcom.

Na czym polega uproszczona procedura?

Choć wspomniana procedura dotyczy obywateli spoza krajów Unii Europejskiej, to jak się okazuje nie wszystkich. Przepis ten dotyczy przedstawicieli państw takich jak wspomniana Ukraina, Białoruś, Armenia, Gruzja, Mołdawia oraz Rosja. To właśnie w ich przypadku stosowana jest tzw. procedura uproszczona zwana także oświadczeniową. Pozawala ona na wykonywanie pracy w Polsce przez okres 6 miesięcy, które co ciekawe – nie muszą następować po sobie w okresie roku bez zezwolenia na pracę. Oczywiście przepisy te dotyczą pracowników, co nie zmienia faktu, że również pracodawcy muszą uzyskać wpis do ewidencji oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy , zaś sam cudzoziemiec powinien wykazać dokument potwierdzający tytuł pobytowy w Polsce – najczęściej jest to wiza tymczasowa.

Proces uzyskania pozwolenia

Istnieje kilka warunków, które muszą być spełnione zarówno przez potencjalnego pracownika, jak i pracodawcę. Do najważniejszych zaliczamy przede wszystkim fakt, iż zajęcie nie może dotyczyć pracy sezonowej, pracodawca zobowiązany jest do wystawienia oświadczenie w PUP właściwym dla miejsca jego zamieszkania oraz musi ponieść opłatę w wysokości 30zł. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do ukazania zaświadczenia o niekaralności wpisania go do ewidencja w okresie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia oświadczenia, zaznacza adwokat Paulina Knecht-Bergel. Tu warto podkreślić, że właściwy organ – w tym przypadku starosta może rozpatrzyć decyzję negatywnie i dzieje się tak często na skutek złamania prawa wynikającego z zatrudniania obcokrajowców.

Zajrzyj na: Comparic

Tryb uproszczony – co warto o nim wiedzieć?

Po upływie 3 miesięcy od złożenia wniosku pracodawca ma możliwość złożenia kolejnego oświadczenia. W ten sposób przechodzi do tzw. trybu uproszczonego, który polega na pominięciu aspektu związanego z testem rynku pracy. W ten sposób pracownik może nie tylko wykonywać legalnie pracę na rzecz przedsiębiorstwa w którym jest zatrudniony, ale także chroni go zapis dotyczący braku zezwolenia na pracę w warunkach gorszych niż dotychczasowe. Na koniec warto pamiętać, że umowa o pracę jaką objęty jest pracownik powinna być przedstawiona w dwóch egzemplarzach – języku polskim oraz zrozumiałym dla cudzoziemca.