Skontaktuj się z nami
+48 600 191 8191

Zachowek – co to takiego?

Zachowek – co to takiego?

W zdecydowanej większości przypadków dziedziczenie to bardzo prosta procedura – majątek osoby zmarłej przekazywany jest wszystkim osobom, o których była mowa w testamencie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których poszczególni członkowie rodziny nie zostali w testamencie uwzględnieni. Wówczas zabezpieczeniem interesów tych osób jest właśnie zachowek. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy dokładnie, komu przysługuje zachowek oraz w jakiej wysokości. 

Zachowek – definicja

Zachowek to instytucja funkcjonująca w ramach prawa spadkowego. Podstawową funkcją zachowku jest ochrona rodziny osoby, która pozostawiła po sobie spadek. Czasami zdarza się, że spadkodawca w sporządzonym przez siebie testamencie zapisze majątek tylko określonym osobom spoza rodziny lub instytucjom. Prawo do zachowku jest swego rodzaju gwarancją, dzięki której członkowie rodziny mają pewność, że pewna część majątku spadkodawcy i tak do nich trafi. 

Prawo do zachowku przysługuje wtedy, gdy spadkodawca podjął decyzję, by zarządzić należącym do niego majątkiem w sposób szczególny. Co to oznacza? Oznacza to, że gdy osoba zmarła nie przygotowała przed śmiercią testamentu lub gdy został on uznany za nieważny, wówczas podział majątku przebiega zgodnie z przepisami dziedziczenia ustawowego. Jak wskazują aktualnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, zachowek (https://adwokat-kaliszewski.pl/zachowek/) jest przyjmowany w postaci świadczenia pieniężnego. Jest to część majątku spadkowego, która przydałaby konkretnej osobie w sytuacji, gdyby dziedziczyła na mocy ustawy. 

Warto wiedzieć, że zachowek podobnie jak inne roszczenia majątkowe ulega również przedawnieniu. Termin przedawnienia praw do zachowku wynosi 5 lat od daty, w której został ogłoszony testament bądź w określonych sytuacjach od daty, w której został otwarty spadek.

Kto ma prawo do zachowku?

Do otrzymania zachowku w pierwszej kolejności prawo mają zstępni, czyli m.in. dzieci i wnuki. W przypadku tej reguły nie ma różnicy pomiędzy dziećmi biologicznymi a dziećmi przysposobionymi. Zachowek może także otrzymać małżonek lub żona oraz rodzice spadkodawcy. 

Przy współpracy: https://adwokat-kaliszewski.pl/