Skontaktuj się z nami
+48 600 191 8191

Kim jest specjalista w rozumieniu polskiego prawa postępowania karnego?

Kim jest specjalista w rozumieniu polskiego prawa postępowania karnego?

Obok świadków, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżonego istnieją jeszcze dwie grupy osób biorących udział w postępowaniu karnym. Jedną z nich są biegli, czyli osoby o wiadomościach specjalnych, a drugą specjaliści. Tak jak w przypadku biegłych definicja jest dość prosta, tak w przypadku osób specjalizujących się w czymś już niekoniecznie. Dlatego warto wiedzieć kim są i jaką mają rolę w polskim postępowaniu karnym.

Czynność procesowa

Specjaliści to nowy zapis w polskim prawie i dość krótki funkcjonujący w praktyce. Specjalistami mogą być funkcjonariusze organu procesowego przeprowadzającego daną czynność procesową (najczęściej chodzi o funkcjonariuszy Policji, ale nie tylko) albo też inne osoby posiadające niezbędną wiedzę fachową.

Co jest istotne, specjaliści nie są osobowymi źródłami dowodowymi, ale fachowymi pomocnikami organu procesowego przeprowadzającego oględziny, eksperyment, ekspertyzę, zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie. Więcej wyjaśnia kancelaria świadcząca swoje usługi na terenie Krakowa. To kluczowa kwestia. Po co więc było wykorzystywać tę grupę w ustawodawstwie? Wprowadzenie ich jest przede wszystkim wynikiem ograniczenia potrzeby powoływania biegłych do udziału w czynnościach, gdy niezbędna jest nie tyle wiedza specjalistyczna, ale raczej wiedza techniczna – taka, która jest pomocna w konkretnych czynnościach.

droga

Organ procesowy

Dopuszczenie specjalistów następuje w formie zarządzenia organu procesowego, ale nie jest wymagane wydanie postanowienia. Ponadto specjaliści, co odróżnia ich od biegłych w sposób znaczący, nie sporządzają opinii. Przed przystąpieniem do pracy od specjalisty można uzyskać przyrzeczenie. Jeśli jednak jest to pracownik organów prowadzących postępowanie, nie ma takiego wymogu.

Sytuacja w przypadku specjalistów jest niemalże identyczna, jak w przypadku biegłych w kontekście ich wyłączenia czy powoływania. Reguluje to artykuł 196 kodeksu postępowania karnego. Co równie istotne, w razie potrzeby specjalista może być przesłuchiwany w charakterze świadka. Warto jednak podkreślić, że specjalista jest osobą z wiedzą fachową, która niekoniecznie przyda się podczas przesłuchania.

młotek

Postępowanie

Specjaliści to osoby potrzebne w polskim ustawodawstwie, gdyż ułatwiają pracę organów prowadzących postępowanie. To najczęściej policjanci, technicy kryminalni, którzy są obecni przy oględzinach czy przeszukaniu, ale także osoby posiadające informacje z zakresu mechaniki pojazdów przy wypadkach drogowych czy wielu innych dziedzin życia. Ich wykorzystanie zdecydowanie poprawia szybkość i sprawność działań organów prowadzących postępowanie.