Skontaktuj się z nami
+48 600 191 8191

Eutanazja, czyli prawo do dobrej śmierci

Eutanazja, czyli prawo do dobrej śmierci

Eutanazja to zjawisko, które wzbudza mnóstwo kontrowersji nie tylko w Polsce, ale w większości krajów. Wiele osób utożsamia tytułową frazę z legalnym uśmierceniem, jednak w praktyce czynność ta posiada silne uwarunkowania prawne, które stanowią punkt wyjścia względem całego procesu. W jakich krajach eutanazja jest legalna? Jakie przepisy prawa ją warunkują? W jakich przypadkach jest dopuszczalna? Sprawdzamy!

Czym jest eutanazja?

Zanim jednak zagłębimy się w związki przyczynowo-skutkowe z uwzględnieniem aspektów prawnych, warto przytoczyć definicję eutanazji. Wbrew pozorom nie jest to proste, bowiem tytułowa fraza stanowi pojęcie wieloznaczne. Zazwyczaj, eutanazja rozumiana jest jako powodowane współczuciem pozbawienie życia osoby nieuleczalnie chorej i cierpiącej na żądanie własne, bądź najbliższej rodziny. W niektórych kodeksach karnych, eutanazja określana jest wariantem zabójstwa. Tak jest w polskim kodeksie karnym.

Samo zjawisko ma związek z kilkoma dziedzinami naukowym i jest rozpatrywane w kilku kontekstach oraz na różnych płaszczyznach. Do tych najważniejszych zaliczamy następujące :

– kontekst nauk biotechnologicznych
– kontekst nauk bioetycznych
– kontekst nauk prawa
– kontekst nauk politycznych
– kontekst nauk religijnych oraz etycznych

Gdzie się narodziła?

Ojczyzną zjawiska pozostaje liberalna w kwestiach obyczajowych Holandia. Eutanazja w tymże kraju praktykowana jest od roku 1973. Przez najbliższych 20 lat w Holandii przypadki eutanazji były rzadkie. Rewolucja nastąpiła w roku 1991. Dotarliśmy do ciekawych statystyk z tego okresu. Otóż okazuje się, że aż 25 tysięcy pacjentów zdecydowało się na wstępną rozmowę o eutanazji z lekarzem prowadzącym. Spośród nich aż 9 tysięcy podjęło decyzję o dokonaniu eutanazji. Ostatecznie dokonano 2.300 zabiegów.

Holenderskie prawo – a mówiąc ściślej ustawa zakłada możliwość prowadzenia zabiegu eutanazji odwołując się do dwóch kluczowych przepisów Kodeksu Karnego :

Art. 293 KK.:
§ 1. Kto zakończy życie drugiej osoby na jej jawne i przemyślane życzenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 12 albo grzywnie piątej kategorii.
§ 2. Czyn zabroniony w § 1. nie podlega karze, jeśli popełnia go lekarz, który wypełnił kryteria ostrożności podane w art. 2 Ustawy o zakończeniu życia na żądanie i pomocnictwie w samobójstwie i zawiadomił o tym czynie municypalnego patologa, zgodnie z warunkami sformułowanymi w art. 7 Ustawy o zakładach pogrzebowych.
W Polsce proces eutanazji jest zabroniony – wyjaśnia ekspert z kancelaria adwokacka Legnica.